Tagarchief: boekbesprekingen. filosofie

Paulus en de olifant (1)

In de loop van de negentiende eeuw zochten sommige atheïsten de confrontatie met de kerk en haar vertegenwoordigers. Met Jezus gingen ze echter zachtzinniger om en zo ontstond de nog altijd populaire neiging om onderscheid te maken tussen de ‘goede Jezus’ en de ‘slechte Paulus’. De Franse schrijver Ernest Renan omschreef de apostel als een ‘lelijk Joodje’, iemand die de gezonde ‘arische’ kern van Jezus’ leer had verziekt. Ook Nietzsche, de zelfbenoemde Antichrist, richtte zijn pijlen vooral op Paulus en de door hem geïnspireerde kerkhervormers Luther en Calvijn. Ze hadden de mens hulpeloos gemaakt, om de macht van God te vergroten, en ze hadden het aardse leven van alle waarde ontdaan ten gunste van het hiernamaals.

Afbeeldingsresultaat voor medieval manuscript elephant

Een verhaal met twee Kanten (2)

Lucien Goldmann

Lucien Goldmann

(Vervolg van gisteren) Lucien Goldmann (1913-1970) was een Franse marxist, socioloog en filosoof van Roemeense afkomst. Zijn dissertatie van net na de oorlog is uitgegeven als een inleiding tot Kant, maar het is bepaald geen ‘Kant voor Dummies’. In de eerste plaats omdat het boek al een zekere bekendheid met Kants filosofie veronderstelt. In de tweede plaats omdat Goldmann, zoals hij in zijn voorwoord aangeeft en zoals van een marxist te verwachten valt, de nadruk heeft gelegd “op die aspecten van zijn filosofie die vooruitwezen naar latere ontwikkelingen, in het bijzonder naar de Hegeliaanse dialektiek.” In de derde plaats omdat hij als socioloog Kants ideeën steeds begrijpt tegen de achtergrond van de tijd en de samenleving waarin ze ontstonden.