Jacques Verheijen

Jacques Verheijen met Mariejan van Oort

Mijn vader, Jacques Verheijen, was componist en heeft in zijn volle leven onder andere drie cd’s gemaakt met eigen arrangementen van Jiddisje liederen: Brikele, Benkshaft en Mayn fayfele, gezongen door Mariejan van Oort. Van de cd’s is alleen Mayn fayfele nog te verkrijgen. Omdat ik er nog geregeld vragen over krijg: de bladmuziek van die arrangementen is wel als PDF te bestellen (piano en zang).  Maak daarvoor gebruik van het contactformulier, vermeld om de muziek van welke cd het gaat en of je een versie voor hoge stem, lage stem of middenstem zoekt.